Mallorca Top Llocs d'Interès

Cellers

Monuments | Inca
Cellers

Els Cellers Els cellers són edificis on s’elaborava i guardava el vi en grans bótes de fusta Actualment s’han transformat en restaurants. Destaca La vinya era el principal conreu d’Inca fins als s.XIX per la plaga de la fil·loxera. Trets característics Solen ser sales molt altes, cobertes d’una embigada, que es troben per davall el nivell del carrer o al nivell del carrer, depèn de cada celler. Alguns exemples Can Ripoll, ca n’Amer, sa Travessa, can Marron.

Cellers
Spain Monuments
Contact
Address:

Mallorca
Neighborhood: Inca
Nearby Places Cellers

Display distance in Feet | Meters

Download your Mallorca guide!

Favorites